Kích thước pallet nhựa?

– Kích thước pallet nhựa được phản ánh là chiều dài, chiều rộng, và độ cao của một khối pallet nhựa. Tùy vào tiết diện của một khối hàng bạn muốn kê, hoặc diện tích kho hàng, tải trọng hàng hóa đặt lên tấm pallet nhựa mà sẽ chọn cho mình một loại pallet nhựa có kích thước phù hợp nhất.
– Một lưu ý nhỏ là các kích thước pallet nhựa cũ thì có số lượng rất hạn chế vì được nhập khẩu từ nước ngoài về.

kích thước pallet nhựa là gì

Kích thước pallet nhựa được sử dụng phổ biến

– Dưới đây là một số kích thước pallet nhựa được ứng dụng phổ biến trong công nghiệp lưu kho, vận chuyển hàng hóa.

kích thước pallet nhựa tphcm

Pallet nhựa cũ 1000x1000x120mm

Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1000x1000x120mm
Kích thước: 1000x1000x120mm
Tải trọng tĩnh: 1500kg
Tải trọng động: 500kg
Trọng lượng: 5-6kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Hàn Quốc/Nhật Bản
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1000x1000x150mm

Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1000x1000x150mm
Kích thước: 1000x1000x150mm
Tải trọng tĩnh: 3000kg
Tải trọng động: 800kg
Trọng lượng: 6-8kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Hàn Quốc/Nhật Bản
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1050x1050x120mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1050x1050x120mm màu xanh
Kích thước: 1050x1050x120mm
Tải trọng tĩnh: 2000kg
Tải trọng động: 1000kg
Trọng lượng: 9 – 10kg
Màu sắc: Màu xanh dương
Xuất xứ: Nhật Bản/Hàn Quốc
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1100x1100x120mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1100x1100x120mm
Kích thước: 1100x1100x120mm
Tải trọng tĩnh: 1500kg
Tải trọng động: 500kg
Trọng lượng: 6-7kg
Màu sắc: Màu đen, Màu xanh
Loại: 1 và 2 mặt sử dụng
Xuất xứ: Hàn Quốc/Nhật Bản
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ giá rẻ nhất tphcm

Pallet nhựa cũ 1100x1100x125mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1100x1100x125mm
Kích thước: 1100x1100x125mm
Tải trọng tĩnh: 3000kg
Tải trọng động: 1000kg
Trọng lượng: 7-8kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Nhật Bản/Hàn Quốc
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1100x1100x130mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1100x1100x130mm
Kích thước: 1100x1100x130mm
Tải trọng tĩnh: 2500kg
Tải trọng động: 800kg
Trọng lượng: 10-12kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Nhật Bản/Hàn Quốc
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1100x1100x140mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1100x1100x140mm
Kích thước: 1100x1100x140mm
Tải trọng tĩnh: 3500kg
Tải trọng động: 1100kg
Trọng lượng: 12-15kg
Màu sắc: Màu xám tro
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Nhật Bản/Hàn Quốc
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1100x1100x150mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1100x1100x150mm
Kích thước: 1100x1100x150mm
Tải trọng tĩnh: 2500kg
Tải trọng động: 800kg
Trọng lượng: 10-12kg
Màu sắc: Màu đen, Màu xanh
Loại: 1 mặt sử dụng, 3 chân suốt, mặt đá
Xuất xứ: Nhật Bản/Hàn Quốc
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1200x800x150mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1200x800x150mm
Kích thước: 1200x800x150mm
Tải trọng tĩnh: 3000kg
Tải trọng động: 1000kg
Trọng lượng: 10-14kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 1 mặt sử dụng, mặt kín
Xuất xứ: Hàn Quốc/Nhật Bản
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Tổng kho pallet nhựa cũ giá rẻ tphcm

Pallet nhựa cũ 1200x1000x120mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1200x1000x120mm
Kích thước: 1200x1000x120mm
Tải trọng tĩnh: 2000kg
Tải trọng động: 600kg
Trọng lượng: 7-9kg
Màu sắc: Màu đen
Xuất xứ: Nhật Bản/Hàn Quốc
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1200x1000x150mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1200x1000x150mm
Kích thước: 1200x1000x150mm
Tải trọng tĩnh: 3000kg
Tải trọng động: 800kg
Trọng lượng: 10-11kg
Màu sắc: Màu đen, Màu xanh
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1200x1100x150mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1200x1100x150mm
Kích thước: 1100x1100x150mm
Tải trọng tĩnh: 3000kg
Tải trọng động: 1000kg
Trọng lượng: 12-14kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1300x1100x130mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1300x1100x130mm
Kích thước: 1300x1100x130mm
Tải trọng tĩnh: 3000kg
Tải trọng động: 1000kg
Trọng lượng: 12-15kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Nhật Bản/ Hàn Quốc
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa giá rẻ tphcm

Pallet nhựa cũ 1300x1100x150mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1300x1100x150mm
Kích thước: 1300x1100x150mm
Tải trọng tĩnh: 3000kg
Tải trọng động: 1000kg
Trọng lượng: 12-14kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 1 mặt sử dụng
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng.

Pallet nhựa cũ 1400x1100x100mm

Thông số chính sản phẩm:
Tên sản phẩm: Pallet nhựa cũ 1400x1100x100mm (2 mặt)
Kích thước: 1400x1100x100mm
Tải trọng tĩnh: 2400kg
Tải trọng động: 800kg
Trọng lượng: 12kg
Màu sắc: Màu đen
Loại: 2 mặt sử dụng
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: 90-95%
Ứng dụng: Dùng kê hàng nhẹ, hàng nặng, lưu trữ hàng hóa kho, xuất khẩu hàng hóa, di chuyển dễ dàng, dùng được mọi xe nâng máy.

Kích thước pallet nhựa được mua nhiều

pallet nhựa cũ giá rẻ

  • Nhiều người mua hàng vẫn hay phân vân vậy nên chọn kích thước loại pallet nhựa nào là phù hợp nhất?
  • Dưới đây là một số kinh nghiệm bán hàng mình đưa ra, gửi đến các bạn!
  • Những pallet nhựa được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất có kích thước: 1000x1000x120mm, 1100x1100x120mm, 1100x1100x150mm 1200x1000x150mm đây cũng là những kích thước được dùng nhiều nhất cho việc đóng hàng xuất nhập khẩu.
  • Pallet nhựa có kích thước 1300x1100x130mm, 1400x1100x100mm được sửa dụng chủ yếu trong hộ gia đình dùng kê tĩnh, chứa được nhiều hàng hóa trên một pallet nhựa.
  • Ngoài ra còn dựa vào tải trọng mà chọn loại pallet nhựa phù hợp. Khi bạn kê hàng từ 2 tấn trở lên tốt nhất dùng pallet nhựa có kích thước về chiều cao là từ 150mm trở lên nhé!

Địa điểm xem pallet nhựa có nhiều kích thước

  • Vâng! Mọi người có thể đến địa chỉ dưới đây để chọn mua và xem được kích thước pallet nhựa phù hợp nhất! Quận 1,3,5,6,7,8,10,11, Tân Phú, Bình Chánh đều có thể đến với chúng tôi dễ dàng chỉ mất từ 15-30 phút xe máy.

Pallet Nhựa Cũ Giá Rẻ

Hotline: 0896639277 (24/24)

  • Địa chỉ: 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Hà Nội – Đà Nẵng: Vui lòng gọi trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.